ZTE 3GPhone USB Driver 5.2066.1.6B01 5.2066.1.6.B.1

ZTE 3GPhone USB Driver 5.2066.1.6B01 5.2066.1.6.B.1

ZTE Corporation – Shareware –

Tổng quan

ZTE 3GPhone USB Driver 5.2066.1.6B01 là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi ZTE Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ZTE 3GPhone USB Driver 5.2066.1.6B01 là 5.2066.1.6.B.1, phát hành vào ngày 06/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/06/2011. Phiên bản phổ biến nhất là 5.2066.1.6.B.1, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

ZTE 3GPhone USB Driver 5.2066.1.6B01 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

ZTE 3GPhone USB Driver 5.2066.1.6B01 Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ZTE 3GPhone USB Driver 5.2066.1.6B01!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có ZTE 3GPhone USB Driver 5.2066.1.6B01 cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản